Tornjak

Krävande och vill ha en erfaren ägare

Herde- och vakthund.

Tornjak är stor och kraftig, välproportionerlig, rörlig och närmast kvadratisk. Mankhöjd för hanar är 65-70 cm och tikar 60-65 cm. Färgen är vanligtvis vit med avgränsade fläckar i avvikande färg.

Rasen är fäst vid sin ägare och mycket lugn i dennes närhet, men den vaktar med eftertryck det den är ska vakta och är misstänksam mot främlingar.

Rasen kräver en hel del pälsvård. Täckhåren är långa, grova, raka och bildar en tjock päls, speciellt över korset, runt halsen (manen), över låren (byxorna), frambenen (behänget) och svansen. Vinterunderullen är lång, mycket tjock och har en ullig struktur.

Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Avkommor av den nästan utdöda, genetiskt homogena, lokala, gamla typen av herdehundar har legat till grund för återuppbyggnaden av tornjak. Ursprungliga hundar fanns spridda i bergsregionerna och de kringliggande dalarna i Bosnien-Hercegovina och Kroatien. De främsta årtalen är 1067 och 1374, då dokument från dessa årtal omtalas. Efterforskningar om rasens historiska och moderna förekomst samt ett systematiskt räddningsarbete påbörjades samtidigt i Kroatien och Bosnien-Hercegovina runt 1972. Rasaveln påbörjades 1978.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.

Här får du veta mer om rasen: