Villkor för publicering av innehåll på Köpahund

Som annonsör/uppfödare ansvarar du för att inget av det material, till exempel text och bilder, som publiceras i din annons eller uppfödarsida på Köpahund bryter mot våra villkor.

Så här fungerar vår annonstjänst:

  • Det du publicerar på Köpahund ligger ute i max 12 månader.
  • Du kan när som helst logga in med BankID och ändra/publicera/radera eller avpublicera dina sidor.
  • Du måste logga in minst en gång per år för att kontrollera dina uppgifter. Det är viktigt att dina uppgifter är aktuella. 
  • Har du inte loggat in på ett (1) år, skickar vi ett påminnelsemejl. Om du trots det inte loggar in, kommer dina sidor automatiskt avpubliceras.

Genom att ladda upp och publicera text, länkar, bild/bilder förbinder du dig till att:

  1. Inte tillgängliggöra material på webbplatsen som kan medföra straff- eller skadeståndsansvar för Svenska Kennelklubben, SKK.
  2. Säkerställa att du har rätt att publicera bilderna på webben. SKK förbehåller sig rätten att kräva ersättning av dig som annonsör för sådan skada som annonsören/uppfödaren, på grund av överträdelse av svensk lag (t.ex upphovsrätten) eller SKKs regelverk, orsakar SKK.
  3. Som annonsör vid publicering av material på Köpahund iaktta vad som följer av SKKs grundregler, SKKs stadgar, SKKs användarvillkor för SKKs webbplatser och applikationer, SKKs webbpolicy och SKKs policy för digitala medier, samt att i övrigt följa de direktiv som SKK meddelar rörande användandet av webbplatsen. SKK förbehåller sig rätten att fortlöpande justera i ovan nämnda dokument och förbinder sig att kommunicera sådana justeringar till dig som uppfödare/annonsör på inloggningssidorna för Köpahund.
  4. Godta att SKK med omedelbar verkan tar bort, redigerar eller ändrar innehållet på webbplatsen i det fall att du som annonsör/uppfödare bryter mot svensk lag eller någon bestämmelse i SKKs grundregler och regelverk.
  5. Godta, vid upprepade överträdelser av detta avtal, eller om åtgärd enligt punkt 4 inte är tillräcklig för att åstadkomma rättelse, att SKK förbehåller sig rätten att helt stänga dig ute från att annonsera på webbplatsen. 

Behandling av personuppgifter

SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter finns på www.skk.se/pub.

Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SKK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta SKKs medlemsservice, tel 08-795 30 50, medlem@skk.se

Läs mer

SKKs grundregler
SKKs stadgar
SKKs användarvillkor för SKKs webbplatser och applikationer
SKKs webbpolicy
SKKs policy för digitala medier