Tryggare för dig och din hund

Att köpa en valp från en uppfödare inom Svenska Kennelklubben innebär ett tryggare hundköp, både för dig och din hund!

Våra uppfödare ska följa våra regelverk som syftar till att ge både tiken och valparna goda förutsättningar. SKK har också regler kring försäljning och leverans av hundar vilket betyder att du som konsument kan känna dig tryggare.

Hjälp oss att stoppa smuggelhundar!

Gynna inte oseriös verksamhet där du riskerar att köpa en smuggelhund. Svenska Kennelklubben arbetar för att aveln ska ske under kontrollerade former och vi ställer höga krav på våra uppfödare.

När du hämtar din hund ska den vara minst 8 veckor gammal, veterinärbesiktigad och levereras med registreringsbevis och köpeavtal. Gör inte misstaget att falla för första bästa valp du hittar − och säg aldrig okej till att hämta din nya familjemedlem på en parkeringsplats!

Läs mer om smuggelhundar

Om våra uppfödare

Medlemmar som föder upp hundar förbinder sig inte bara till att upprätthålla god djurhållning i enlighet med svensk lagstiftning utan dessutom SKKs egna riktlinjer. Dessa riktlinjer syftar framförallt till att värna om hunden i ett bredare perspektiv, men syftar också till att värna om alla de parter som är inblandade i ett hundköp – däribland dig som hundköpare.

Vad innebär det att uppfödaren är medlem i Svenska Kennelklubben?

  • Uppfödaren ska hantera uppfödningsverksamheten kvalitetsmedvetet.
  • Uppfödaren ska använda sig av SKKs egna avtal vid överlåtelser.
  • Uppfödaren ska uppfylla sina förpliktelser mot dig som köpare eller fodervärd.
  • Uppfödaren ska alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och sin uppfödningsverksamhet.

Vad innebär det för hunden?

  • Hundens föräldrar ska inte ha allvarliga sjukdomar eller funktionshinder.
  • Hundens föräldrar ska ha ett gott och för rasen typiskt temperament.
  • Hunden ska växa upp i en miljö som gynnar dess fysiska och mentala utveckling.
  • Hunden är veterinärbesiktigad och ID-märkt.
  • Hunden har ett registreringsbevis (stamtavla) utfärdat av SKK.
  • Hundens föräldrar är av samma ras och registrerade i SKK eller utländsk kennelorganisation erkänd av SKK.

Läs mer om att köpa en hund