Aidi

Självständig med mycket stark vaktinstinkt

Vakthund.

Mankhöjd för både hanar och tikar är 52-62 cm. Färgen är röd, brun eller svart i varierande nyanser. Vita tecken förekommer.

Rasen är självständig med stor pondus och har en mycket stark vaktinstinkt. Den är trogen och värdig tillsammans med sin egen familj, men misstrogen mot personer den inte känner. Den kräver en hundvan ägare.

Pälsen är mycket tjock samt grov och måste skötas regelbundet med borstning och kamning.

Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Aïdi finns sedan lång tid tillbaka i bergen och på slätterna i Nordafrika. För närvarande finns rasen i ett stort antal i Atlasbergen i Marocko. Rasen lever med de halvnomadiska herdefolken i bergsmassiven och har till uppgift att skydda sin husbondes tält och ägodelar och även boskapen mot vilda djur.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.

Här får du veta mer om rasen: