Basset artésien normand

Duktig, noggrann spårhund med stor jaktlust

I Sverige jagas hjort, rådjur, hare, räv och i enstaka fall även kanin med hundarna. Den spårar och driver vilt med stor säkerhet, inte fort men målmedvetet och med kraftigt skall. Aveln har varit inriktad på att bibehålla och öka rasens goda jaktlust och samarbetsvilja.

Mankhöjden är 30–36 cm och vikten 15–20 kg. Pälsen är korthårig och vanligen trefärgad (svart, röd och vit), men även tvåfärgade hundar förekommer.

Det är av stor betydelse att rasen upplevs som glad och mycket tillgiven, vilket även står skrivet i rasstandarden. Detta är ett av rasens allra viktigaste kännetecken. I Frankrike går den under beteckningen ”Frankrikes familjehund nr 1”. Dess tillgivenhet ger ett gott samarbete vid jakt, utan att ge avkall på självständighet vid sök.

Då pälsen är korthårig krävs ingen speciell pälsvård. Badas vid behov.

Rasen har få hälsoproblem, men inom rasen förekommer andningsproblem efter eller i samband jakt och onormal trötthet, så kallat jaktödem.

Basset artésien normand är en fransk, kortbent, drivande jakthund. Aveln med inriktning på korthårig, fransk basset började omkring år 1870 och karaktäristiskt för rasen är dess lyrformade framben och ädla huvud. Den har sedan begynnelsen haft lyrformade framben. Det ska den ha för att bibehålla de jaktegenskaper som den skapats för – långsamt drivande. Den första svenska kullen föddes 1966. Sedan 1980-talet har antalet registrerade valpar legat på mellan 80 och 100 per år.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.

Här får du veta mer om rasen: