Bichon frisé

Glad och lättlärd med mycket päls

Rasen är en utpräglad sällskapshund, glad och lättlärd och angelägen om att vara sin ägare till lags. Den kräver måttligt med motion, men tackar inte heller nej till skojig aktivering, som till exempel agility eller flyball. En bichon frisé passar bra till en oerfaren hundägare. Rasen passar även bra med barn, men föräldrar bör som alltid tänka på att en hund, oavsett ras, inte är någon leksak.

Rasen är en dvärghund med max 30 cm i mankhöjd. De speciella kännetecknen för rasen är de tre svarta prickarna; de runda mörka ögonen och den svarta nostryffeln, som tillsammans bildar en triangel. Pälsen som är vit och silkeslen, klipps på kroppen för att framhäva hundens proportioner och huvudet rundklipps för att framhäva de vackra ögonen.

Bichon frisé är positiv och glad och gillar att vara med på det mesta. Det härliga temperamentet är ett av rasens signum

Pälsvården är krävande och det är viktigt att vara införstådd med att det tar tid att sköta en bichon frisé. Hunden ska kardas och kammas varje dag, samt badas ungefär var fjortonde dag. Efter att hunden badats ska den fönas torr och samtidigt ska pälsen kardas, så att den blir rak. Skötseln tar i snitt två timmar per vecka, utöver tiden för badning och föning. Beroende på pälskvalitet bör hunden klippas ungefär var sjätte vecka. En av rasens fördelar är att den inte fäller.

Bichon frisé ligger på en medelnivå, jämfört med alla raser, när det gäller skadestatistik för veterinärvård. I rasen finns olika katarakter (ögonsjukdom), för mer specifika diagnoser och avelsrekommendationer, se rasklubbens hemsida. Klåda och allergier förekommer, samt problem med rinnande ögon. Det gäller att i första hand se till att föräldrarna är friska och sunda. För registrering krävs att föräldrarna har känd (palpatorisk) knäledsstatus avseende patella (lösa knäleder) innan parning. För avelsrekommendationer avseende knäledsstatus för patella, se rasklubbens hemsida.

Bichon frisé härstammar från rasen bichon teneriffe. På 1400-talet tog spanska sjömän med dessa hundar till Teneriffa och därifrån fick de följa med på resor. Rasen blev sedan populär vid renässanshoven och därefter var den en uppskattad luffar- och cirkushund. Bichon frisé är formellt sett en relativt ung ras och den första rasstandarden kom 1933. Det stora uppsvinget för rasen kom då den presenterades klippt, eftersom detta framhävde både de vackra proportionerna och rasens uttrycksfulla ögon. 1976 kom de första exemplaren av rasen till Sverige.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.

Här får du veta mer om rasen: