Bluetick coonhound

Social, snabb och energisk jakthund

Den är en drivande jakthund, vilken söker och markerar jaktbyte i träd. Rasen har förmåga att utstå bistra vintrar, liksom sommarhetta och den kan arbeta i svår terräng. Den används principiellt för att spåra och markera tvättbjörn i träd och den driver enbart efter vittring. Det karakteristiska modet gör också rasen lämpad för jakt på björn, puma, hjort och annat storvilt.

Mankhöjd för hanar är 63,5-68,5 cm och tikar 58-63,5 cm. Färgen är svartskinmel med tantecken. Där av rasens namn. Den ska ge ett kraftfullt, rörligt och alert intryck eftersom den är avsedd för att jaga storvilt.

Rasen ska ha jämn, vänlig och utåtriktad mentalitet. Som drivande jakthund måste den kunna arbeta i nära kontakt med andra hundar. Individer kan vara reserverade men får aldrig vara skygga eller argsinta. Aggression mot människor eller andra hundar är oacceptabelt.

Den har en lättskött päls, vilken är kort och tät. Fäller normalt två gånger per år. Badas vid behov.

Eftersom rasen är numerärt liten i Sverige finns inga kända hälsoproblem.

Rasen är en variant av coonhound med USA som ursprung.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.

Här får du veta mer om rasen: