Borzoi

Kraftfull och elegant med behov av att springa

Här i Sverige hålls borzoi främst som en mycket trevlig sällskapshund. Rasen användes tidigare av den ryska adeln till hetsjakt på varg, räv, hare och i bland även hjort. Fortfarande jagas det med borzoi i Ryssland och andra länder. I Sverige är detta inte tillåtet och rasen får nöja sig med att jaga en attrapp på lure coursing (jakt efter konstgjort byte) under reglerade former.

Rasen skall utstråla kraft, elegans och en aristokratisk ädelhet. Man imponeras lätt av dess storlek, silkeslena päls och vackra färger. Mankhöjd för hanar är 75–85 cm och tikar 68–78 cm. Vikten kan variera mellan 25–30 kg för små tikar till över 60 kg för stora hanar. Alla färger och färgkombinationer är tillåtna enligt rasstandarden, förutsatt att pigmentet på nos och runt ögonen är svart. Samtliga tillåtna färger förekommer som enfärgat eller som fläckar på vit botten.

I dag är rasen en mycket trevlig och hängiven familjehund, och den har bevarat sitt fina flockbeteende. Borzoi upplevs som intelligent, klok och självständig. Sin arrogans över, i deras ögon sett löjliga situationer, finns kvar och uppskattas som ett typiskt drag för rasen. Rasens jaktlust finns kvar, men upplevs inte som besvärlig av de flesta ägarna. Den är oftast lugn och stillsam inomhus och kan uppfattas som lite lat. En regnig dag kan den vägra att gå ut. Utomhus är den desto mer explosiv.

Den långa, silkeslena pälsen är lättskött, borstas ett par gånger i veckan, badas vid behov med milt hundschampo. Under fällningsperioder, cirka två gånger per år, är det bra att vara extra flitig med kardan och att bada ett par gånger extra så att den gamla, döda pälsen snabbt avlägsnas och ger plats för ny frisk päls. Eftersom det är en stor hund med mycket och lång päls kan det under de veckor fällningen pågår bli ansenliga mängder med ”pälsråttor” som flyger runt i huset.

Enligt rasklubbens hälsoenkäter och statistik från försäkringsbolagen är rasen i dagsläget sund och utan några rasbundna sjukdomar. Vissa sjukdomar/diagnoser uppvisar en högre frekvens hos denna ras än hos andra, dock inte i sådan omfattning att det finns anledning att agera med hälsoprogram eller avelsrestriktioner.

Rasens hemland är Ryssland och den har sedan nio århundraden tillbaka utgjort en väsentlig del av Rysslands kultur och historia. Bland ägarna och uppfödarna av rasen återfinns många berömda personer, däribland tsarer och författare såsom Ivan den förskräcklige, Peter den store, Nikolaj II, Pusjkin och Turgenjev. Ofta hade de ryska adelsmännen mycket stora kennlar med hundratals hundar och man höll mycket hårt på sin egen typ och färg. Rasens blomstringstid var under slutet av 1800-talet och framåt, innan den ryska revolutionen bröt ut.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.

Här får du veta mer om rasen: