Cesky fousek

Tillgiven, uthållig och användbar jakthund

Stående fågelhund. Cesky fousek är allsidig som jakthund, då den har naturlig fallenhet för arbete såväl på fält, som i vatten och skog.

Mankhöjd för hanar är 60-66 cm och tikar 58-62 cm. Vikten är för hanar minst 28 kg och högst 34 kg och tikar minst 22 kg och högst 28 kg. Färgen är mörkskimmel med eller utan bruna fläckar, brun med melerade tecken eller brun utan större tecken.

Rasen utstrålar styrka och uthållighet. Trots sin medfödda rovdjursskärpa är den lätt att föra och den är tillgiven sin ägare.

Pälsen består av tre olika pälsstrukturer; mjuk och tät underull, hårda och grova täckhår och längre, särdeles hårda och raka stickelhår på förbröst, rygg, skuldror och i ljumskarna. Den är lättskött, men fäller underullen helt under sommaren.

Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Cesky fousek var före första världskriget den vanligast använda strävhåriga stående fågelhunden i det som idag är Tjeckien och Slovakien. Världskriget och dess följder gjorde att rasen nästan dog ut under 1920-talet. Basen för dess återuppbyggnad utgjordes av några ursprungliga, typiska exemplar från vilka den moderna typen av rasen utvecklades genom planmässig avel. Den är för närvarande den andra mest använda jakthundsrasen i de tjeckiska och slovakiska republikerna.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.

Här får du veta mer om rasen: