Dunkerstövare

Vänlig, energisk specialist vid har- och rävjakt

Rasen är en skalldrivande jakthund som används vid jakt på hare och räv.

Rasen är en medelstor, rektangulär stövare som är stark men inte tung. Mankhöjd för hanar är 50–58 cm och tikar 47–54 cm. Pälsen är rak, sträv, tät och kort. Färgen är svart eller dropplad (harlekinfärgad) med blacka (urblekta) eller vita teckningar.

Den är känd för sin jaktliga uthållighet och även för sina starka tassar som tål svåra markförhållanden. Det är en utpräglad jakthund som även passar som sällskapshund vid sidan av jakten.

Pälsen är lättskött och badas vid behov.

Eftersom rasen är numerärt liten finns inga kända hälsoproblem.

Rasen har Norge som ursprungsland och har fått sitt namn efter upphovsmannen Wilhelm Dunker. I början av 1900-talet delades de norska stövarna in i två huvudgrupper, vilka vi idag känner som dunkerstövare och hygenhund. Från början var avelsurvalet relativt stort, men under andra världskriget minskade efterfrågan och det uppstod därför problem med aveln. Efter kriget steg intresset igen fram till 1970-talet, då ett ökat intresse för utländska stövarraser gjorde att antalet registreringar återigen sjönk.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.

Här får du veta mer om rasen: