Gordonsetter

Energisk, ståtlig med stor lust att arbeta som apportör

Rasen är först och främst en jakthund, en stående fågelhund, specialiserad för jakt på hönsfågel. Man misslyckas alltid, om man har ambitionen att lära en gordonsetter att inte jaga, och de uppfödare som påstår att just deras valpar saknar jaktlust vilseleder sina valpköpare. Men önskar du tillbringa en stor del av din lediga tid i skogen, på fältet eller på fjället med din hund kan valet av ras vara rätt.

Enligt rasstandarden ska rasen vara stilfull och byggd för galopp. Mankhöjd för hanar är 66 cm och tikar 62 cm. I Sverige förekommer fortfarande den lägre mankhöjden för hanar på 60 cm och tikar 58 för den jagande hunden. Färgen är svart med bruna tecken och pälsen är måttligt lång. Det går inte att registrera valpar i Svenska Kennelklubbens stambok efter föräldrar som har fel färg.

Den ska vara intelligent, värdig och arbetsvillig. Den ska vara modig, tillgänglig och ha ett vänligt och jämnt temperament. För att klara sina arbetsuppgifter måste den ha stor, såväl fysisk som psykisk uthållighet, förmåga att fatta egna beslut samt viljan att, även på stora avstånd, samarbeta med föraren. Den ideala jakthunden förenar alla dessa egenskaper. Gordonsetter mognar relativt sent. En hanhund brukar vara fullt utvuxen först vid tre till fyra års ålder.

Nöjet att äga en gordonsetter förhöjs ytterligare om den är välvårdad och rasen kräver ingen omfattande pälsvård (mindre än en timme per vecka). Varje ägare kan själv lära sig att snygga till sin hund, också inför en utställning. För att nå framgång på utställning måste hunden komma snyggt trimmad och nybadad.

Gordonsettern är att betrakta som en frisk ras vars vanligaste sjukdom är höftledsdysplasi (HD), vilken drabbar drygt 10% av hundarna. Rasklubben har tagit fram en rasspecifik avelsstrategi (RAS) godkänd av Svenska Kennelklubben, där man närmare beskriver rasens hälsoläge.

Gordonsetter anses härstamma från så kallade setting spaniels, en hundtyp som fanns på de brittiska öarna för länge sedan. Settrar förekom med olika färg och typ och efter den första sorteringen på 1870-talet, kallade man den svarta varianten med roströda tecken för "Black & Tan Setter". Den hade främst utvecklats under första delen av 1800-talet på ett gods i södra Skottland, ägt av hertig Alexander IV av Gordon, som förordade en jakthund med kraftfull konstitution, lämpad för förhållandena på de skotska hedarna. 1924 ändrades namnet till gordonsetter.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.

Här får du veta mer om rasen: