Hrvatski ovcar

Livlig, alert, vaksam och vill träna mycket

Rasens instinkter for vallning och vakt av boskap ar starkt utvecklade men den används också som vakthund.

Mankhöjd för hanar och tikar är 40-50 cm. Färgen är enfärgat svart. Enstaka vita strån på hals och bröst accepteras. Den kan födas med stubbsvans.

Rasen ska vara livlig och uppmärksam.Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t ex stark vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer medför ett särskilt ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK rekommenderar därför blivande valpköpare/hundägare att noga överväga detta ansvar och inhämta kunskap om föräldradjurens mentala egenskaper t ex genom att träffa dem i deras vardagsmiljö och studera resultat från mentalbeskrivningar.

Den har en lättskött vågig päls, cirka 7-14 cm lång på ryggen, med tät underull. Karaktäristiskt för rasen är att den har relativt kort hår på huvud och ben.

Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Historiskt finns inte mycket nedtecknat om rasen. Hrvatski ovcar betyder kroatisk herdehund. Rasen finns mest i områden vid den ungerska gränsen och liknar mycket och används på liknande sätt som den ungerska rasen mudi.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.

Här får du veta mer om rasen: