Jämthund

Uthållig och modig jaktkamrat som gärna ställer älg

Jämthund är en jakthund för i första hand älgjägare och lämpar sig inte som enbart sällskapshund.

Jämthunden är en stor rektangulär spetshund. Mankhöjden för hanar är 57–65 cm och tikar 52–60 cm. Färgen är mörkare eller ljusare grå.

Rasen är stabil, har stor jaktlust och stort mod.

Pälsen är lättskött och badas vid behov. Den fäller.

Rasen anses frisk överlag men epilepsi och höftledsdysplasi (HD) förekommer.

Jämthunden godkändes som officiell ras 1946. Trots att erkännandet är av så färskt datum är jämthundsrasen lika gammal som jägarfolkens kolonisation av Norrland. Rasen tillhör det nordliga barrskogsbältets storvuxna jaktspetsar. Att det dröjde så länge innan jämthunden fick en egen standard berodde på att gråhund och jämthund länge dömdes som samma ras. Jämthundens helt dominerande användningsområde är älgjakt, även om den – särskilt förr – också användes vid jakt på björn och lo, liksom skogsfågel. Detta ställer stora krav på styrka och uthållighet.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.

Här får du veta mer om rasen: