Mastino napoletano

Kraftfull, krävande och tar gärna rollen som väktare

Dagens hundar används mest som skydds-, gårds-, vakt- och sällskapshundar.

Mastino napoletano är en stor och tung hund med omfångsrik kropp. Mankhöjd för hanar är 65–73 cm och tikar 60–68 cm. Vikten är för hanar 60-70 och tikar 50-60 kg. Pälsfärgen är grå, blygrå och svart, leverbrun, fawn och rådjursröd. Nämnda färger kan även förekomma med tigrering.

Temperamentet ska vara stabilt och tillgivet. Vaktinstinkten är stark och den vaktar oavbrutet både hemmet och dess innevånare och är därför ingen lämplig förstagångshund.

Rasen är korthårig.

Rasens kroppsbyggnad och hud medför allvarliga hälsorisker som t.ex. hudinflammationer och ögonproblem på grund av veckbildningar i lös och alltför riklig hud och otillräckligt strama ögonkanter. Även rörelsestörningar på grund av dålig kroppskonstruktion och felaktig benställning är, liksom höftledsdysplasi (HD), vanligt förekommande i rasen. Rasen finns med i de Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna (SRD).

Mastino napoletano sägs vara ättling till de stora romerska mastiffer som Columella (1:a århundradet e.Kr.) beskriver i sin bok De Re Rustica. Det var mastiffer som spreds över hela Europa genom att de användes som stridshundar av de romerska legionärerna. Mastino napoletano anses därför vara ursprung till många andra europeiska mastiffraser. Rasen har överlevt under 100-tals år på landsbygden kring Neapel och Vesuvius. En nyinventering av rasen gjordes 1947.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.

Här får du veta mer om rasen: