Österreichischer pinscher

Alert, aktiv och gillar allra mest familjen

Vakt- och sällskapshund.

Rasen är en medelstor och kraftig hund med ett piggt och vaket uttryck. Mankhöjd för hanar är 44-50 cm och tikar 42-48 cm. Färgen är varmt gul, gulbrun, hjortröd, svart med tanteckningar och vita tecken kan förekomma.

Österreichischer pinscher är stabil, livlig, uppmärksam, lekfull och särskilt tillgiven nära förtrogna människor. Gentemot främlingar kan den vara avvaktande. Jaktinstinkten hos rasen är numera svagt utvecklad.

Pälsen är lättskött. Den har en dubbel päls. Täckhåret är kort till medellångt, tätt, slätt och åtliggande. Underullen är tät och kort.

Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Österreichischer pinscher härstammar från den gamla ”landpinschern“, vilken ännu under andra hälften av 1800-talet förekom allmänt som mångsidig och anspråkslös bondehund. En planmässig avel inleddes 1921. Rasen erkändes av den Österrikiska Kennelklubben 1928, under rasnamnet österreichischer kurzhaariger pinscher. Namnet ändrades 2000 till österreichischer pinscher.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.

Här får du veta mer om rasen: