Schillerstövare

Noggrann, energisk specialist vid har- och rävjakt

Schillerstövaren är en skalldrivande hund som används vid jakt på hare och räv. Rasen är inte lämplig som enbart sällskapshund.

Mankhöjd för hanar är 53–61 cm och tikar 49–57 cm. Färgen är brun med svart så kallad mantel. Kroppsbyggnaden ger intryck av snabbhet och styrka.

Rasen har ett spårnoga drevsätt som är en bra egenskap vid svåra förhållanden och den har bra skall och starka tassar. Rasen är livlig med vaket temperament och bra mentalitet.

Pälsen är lättskött och badas vid behov.

Rasen anses generellt vara utan några allvarliga kända defekter. Höftledsdysplasi (HD) förekommer.

Schillerstövaren framavlades och namngavs efter lantbrukaren Per Schiller i Stenungsund. På den första hundutställningen i Sverige år l886 visade han stövarsyskonen Tamburini och Ralla I, vilka troligen var av sydtyskt ursprung. De var svartbruna med smärre, vita tecken och ganska småväxta. Till stammen fördes sedan ytterligare stövare av schweizisk ras. Som en tredje beståndsdel ingick ett icke obetydligt inslag av engelska stövare, framför allt harrier. Rasen nådde snabbt en konstant typ, där de kontinentala dragen dominerade. Den erkändes som egen ras år l907.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.

Här får du veta mer om rasen: