Smålandsstövare

Uthållig krävande jakthund och ovanlig

Smålandsstövaren är en skalldrivande hund som används till jakt på hare och räv. Den är inte lämpad som enbart sällskapshund.

Mankhöjd för hanar är 46–54 cm och tikar 42–50 cm. Grundfärgen är svart med bruna tecken. Svansen kan vara av varierande längd.

Rasen är känd för att vara en snabb ”upptagare” som driver med ett tätt och nyanserat skall. Hörbarheten på skallet kunde kanske vara bättre. Efter avslutad jakt söker den alltid upp sin ägare. Tack vare sin storlek och vikt, är hunden mycket uthållig och kan jaga i flera dagar i sträck utan problem. Tassarna är väl slutna och har mycket hårbeklädnad runt trampdynorna som ger mycket hållbara tassar. Smålandsstövaren är en lagom stor jakthund med utmärkt mentalitet som även fungerar ypperligt som familjehund.

Pälsen är lättskött och badas vid behov.

Det är en relativt frisk hundras. Det förekommer höftledsdysplasi (HD) och epilepsi i rasen. Kontakta gärna rasklubben för mer information.

I Småland fanns under l800-talet stövare av mycket olika utseende och härkomst. Ursprunget var till en del hundar av tysk, polsk och baltisk stam, vilka förts till landskapet av hemvändande officerare under stormaktstidens krig. De kom sedan att blandas med allmogens hundar av spetstyp. Senare tillfördes hundar av engelsk ras. Såväl storlek som färg varierade, liksom svanslängd. I början av l900-talet sökte man att återskapa den gamla smålandsstövaren, främst av stubbsvansad typ. l921 fastställdes en standard.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.

Här får du veta mer om rasen: