Strävhårig vorsteh

Krävande, mångsidig med stor jaktlust

Rasen är en användbar jakthund med goda egenskaper för att ställa fågel, så kallat stånd. Den ska kunna arbeta som stående fågelhund, apporterande hund både på land och i vatten samt som eftersökshund för skadat och nedfällt vilt. Rasen karakteriseras av stor arbetslust, vattenpassion och medfödd apporteringsvilja.

Den ska ha en sträv päls som fullständigt täcker huden. Skägget ska vara kraftigt och strävt, men inte för långt. Tillåtna färger är helbrun med eller utan bröstfläck, brunskimmel med eller utan fläckar, svartskimmel och ljusskimmel. Uttrycket ska vara uppmärksamt och energiskt med markerade ögonbryn och ögonen ska vara mellanbruna eller mörka.´Rörelserna ska vara kraftfulla, flytande och harmoniska. Kroppslängd och mankhöjd ska helst vara lika, men kroppslängden bör inte överstiga mankhöjden med 3 cm. Mankhöjd för hanar är 61–68 cm och tikar 57– 64 cm.

Rasen är en energisk jakthund, vars mentalitet ska vara uppmärksam, stabil, behärskad och harmonisk. Den är inte en utpräglad enmanshund, utan trivs med människor i allmänhet. Den är lättlärd och har stor jaktlust, vilket medför att den kräver god träning och ledarskap. I Tyskland används rasen till många olika arbetsuppgifter, vilket gör att en del individer även har en viss vaktinstinkt. Så kallad rovviltskärpa och stor dådkraft (mod) är också önskvärda egenskaper för rasen.

Strävhårig vorsteh ska ha en tät, sträv, hård och åtliggande päls som egentligen inte behöver trimmas. Den fäller ur två gånger per år och då kan håren avlägsnas med en hård borste eller gummikarda som även tar underullen. Det kan finnas individer med längre och mjukare pälskvalité och dessa behöver då trimmas. Pälsen ska då aldrig klippas, utan strippas med fingrarna. Endast skägget och håret runt könsorganen bör klippas vid behov. Under vintertid kan pälsen mellan trampdynorna också behöva klippning.

Rasen deltar tillsammans med alla kontinentala fågelhundsraserna inom Svenska Vorstehklubben (SVK) i ett övervakningsprogram för kontroll av höftledsdysplasi (HD). Målmedveten avel ska förebygga just uppkomst av HD hos denna typ av arbetande fågelhund.

Strävhårig vorsteh avlades fram i Tyskland under slutet av 1800-talet, efter idéer av friherre Sigismund von Zeidlitz und Neukirch, även kallad ”Hegewald”. Målet var en karaktärsfast och effektiv strävhårig jakthund för flera arbetsuppgifter före och efter skott. Konsekvent valdes avelsmaterialet ut olika strävhåriga jakthundsraser såsom griffon korthals, deutsche stichelhaar och pudelpointer. Genom inkorsning av korthårig vorsteh framavlades en robust fågelhund, som utmärker sig genom ändamålsenlig, vattenavstötande päls och en allsidig användbarhet.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.

Här får du veta mer om rasen: