Västsibirisk lajka

Modig, energisk, krävande med stark jaktinstinkt

Västsibirisk lajka är en mångsidig och utpräglad jakthund. Den lämpar sig inte som enbart sällskapshund.

Mankhöjd för hanar är 55–62 cm och tikar 51–58 cm. Färgen är vit, peppar och salt eller röd och grå i alla nyanser. Rasen är en medelstor, torr och starkt byggd hund med rektangulär kroppsform. Benstommen ska vara välutvecklad, men inte massiv eller grov. Den ska vara något senigare och lättare än den östsibiriska varianten. Muskulaturen ska vara stark och väl utvecklad. Den västsibiriska lajkan är den variant av lajkor som har det mest homogena utseendet.

Västsibirisk lajka har ett jämnt, hårt och livligt temperament.

Pälsen är lättskött och badas vid behov. Den fäller sin päls regelbundet.

Rasen anses frisk överlag men höftledsdysplasi (HD) kan förekomma.

Västsibiriskt lajka har formats genom korsningar mellan de närbesläktade lajkorna hos folkslagen chanter och manser samt hundar tillhörande de ryska jägarna i norra Ural och Västsibirien. Förutom den lokala stammen i områden där jakt förekommer, är denna ras vida spridd i mellersta Ryssland.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.

Här får du veta mer om rasen: